Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2060 - Vår 2007

Sensur . Sensuren er nå tilgjengelig i STUDWEB .

13. juni 2007 15:42

Sensur.

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb torsdag 14. juni. Sensor treffes på telefon 22 02 26 74 kl. 10.30 - 12.00.

4. juni 2007 16:57

Forelesning 19.4. kl. 08.15 - 10.00 i Riksarkivbygningen .

Tor Weidlings forelesning som ble avlyst pga sykdom den 28.2., blir holdt den 19.4.

Se ellers informasjon i Fronter og u-planen .

21. mars 2007 12:13