Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 13. juni 2007 15:42

Sensur . Sensuren er nå tilgjengelig i STUDWEB .

Publisert 4. juni 2007 16:57

Sensur.

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb torsdag 14. juni. Sensor treffes på telefon 22 02 26 74 kl. 10.30 - 12.00.

Publisert 21. mars 2007 12:13

Forelesning 19.4. kl. 08.15 - 10.00 i Riksarkivbygningen .

Tor Weidlings forelesning som ble avlyst pga sykdom den 28.2., blir holdt den 19.4.

Se ellers informasjon i Fronter og u-planen .

Publisert 26. feb. 2007 11:34

Avlysning av forelesning pga sykdom .

Tor Weidlings forelesning, Administrasjonshistorie 1660-1814, onsdag 28.2. må dessverre avlyses pga sykdom.

Forelesningen vil bli tatt igjen. Nærmere informasjon kommer.

Publisert 31. jan. 2007 14:36

Melding ang. kompendier på ARKIV2060 .

Kompendiene er nå tilgjengelig i Kopiutsalget Forsinkelsen skyldes en misforståelse. Kopiutsalget beklager .

Publisert 15. jan. 2007 12:04

Melding til studentene på ARKIV2060 .

Oppmøte på første undervisningstime i ARKIV2060 (17.1.2007) er obligatorisk av hensyn til planleggingen av praksisen i Riksarkivet.