Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2007Katrin Valdimarsdottir  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Introduksjon til ARKIV2060  kl. 08.15 - 10.00 
24.01.2007Tor Weidling  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Innføring i paleografi  kl. 08.15 - 10.00 
31.01.2007Tor Weidling  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Administrasjonshistorie 1660 - 1814.  kl. 08.15 - 10.00 
31.01.2007Jolanta Akre-Johansson  Sem.rom 233 HE  Gruppesamling  kl. 10.15 - 12.00 
05.02.2007  Riksarkivet  Depotinstitusjonenes virkefelt (inkludert obligatorisk prøve i paleografi).  Praksis i uke 6 og uke 7. Fra 5.2 til 16.2. 
21.02.2007Tor Weidling  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Administrasjonshistorie 1660 - 1814.  kl. 08.15 - 10.00 
28.02.2007Tor Weidling  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Administrasjonshistorie 1660 - 1814  kl. 08.15 - 10.00 
07.03.2007Gunn Løwe  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Administrasjonshistorie 1814 - 1945  kl. 08.15 - 10.00 
14.03.2007Gunn Løwe  Riksarkivet. Oppmøte i resepsjonen.  Administrasjonshistorie 1814 - 1945  kl. 08.15 - 10.00 
11.04.2007Gunn Løwe  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Administrasjonshistorie 1814 - 1945  kl. 08.15 - 10.00 
18.04.2007Martin Bould  Riksarkivet. oppmøte i resepsjonen.  Fellesforelesning: Alternative strategier for langtidslagring.  kl. 09.15 - 12.00 
19.04.2007Tor Weidling  Riksarkivbygningen  Administrasjonshistorie 1660 - 1814  Kl. 08.15 - 10.00

Denne forelesningen erstatter oppsatt forelesning 28.2. som måtte avlyses pga sykdom

25.04.2007      Innlevering av førsteutkast i Fronter innen kl. 15.00. 
02.05.2007      Frist for opponentinnlegg i Fronter innen kl. 15.00. 
09.05.2007Jolanta Akre-Johansson  Rom 508 Veglab. Gaustadalleen  Gruppesamling  kl. 08.15 - 10.00 
04.06.2007      Frist for mappeinnlevering i Fronter innen kl. 15.00 
Publisert 20. des. 2006 12:17 - Sist endret 21. mars 2007 12:33