Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2060 - Vår 2008

Vi takker alle studentene på ARKIVkunnskap for i år og ønsker dere alle en fin sommer!

Husk emneevalueringen i Fronter! Skjemaene holdes nå åpne til 23.06.

18. juni 2008 10:46

SENSUR

Sensuren er nå tilgjengelig i Studweb.

Tidspunkt og telefonnr. for muntlig begrunnelse: Onsdag 18. juni, kl. 10-11.30, Valdimarsdottir, telefonnr. 22 02 26 74.

17. juni 2008 15:41

Det er ledig stilling for student i arkivkunnskap ved delarkivet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se utlysningstekst i Fronter eller kontakt fung. arkivleder Thorsrud, tel. 22858179.

11. juni 2008 19:26