Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 18. juni 2008 10:46

Vi takker alle studentene på ARKIVkunnskap for i år og ønsker dere alle en fin sommer!

Husk emneevalueringen i Fronter! Skjemaene holdes nå åpne til 23.06.

Publisert 17. juni 2008 15:41

SENSUR

Sensuren er nå tilgjengelig i Studweb.

Tidspunkt og telefonnr. for muntlig begrunnelse: Onsdag 18. juni, kl. 10-11.30, Valdimarsdottir, telefonnr. 22 02 26 74.

Publisert 11. juni 2008 19:26

Det er ledig stilling for student i arkivkunnskap ved delarkivet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se utlysningstekst i Fronter eller kontakt fung. arkivleder Thorsrud, tel. 22858179.

Publisert 6. juni 2008 14:53

SENSUR

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb tirsdag 17. juni (ettermiddag). Muntlig begrunnelse: onsdag 18. juni. Tid og telefonnr. oppgis senere.

Publisert 20. mai 2008 10:20

Vi minner om at alle studenter på ARKIV2060 er invitert til å evaluere dette emnet V-2008. Mer informasjon og evalueringsskjema ligger i klasserommet i Fronter.

Publisert 1. apr. 2008 13:42

Forelesning 16.04.2008: Gunn Løwes forelesning 16.04.2008 flyttes fra Blindern til Riksarkivet, Wergelandsalen, kl. 08.15 - 11.00. Denne forelesningen vil også dekke temaet for forelesningen 12.3.2008 om "Kontororganisasjonen på 1800-tallet", som falt ut p.g.a. sykdom.

Publisert 11. mars 2008 09:59

Utsatt forelesning: Gunn Løwes forelesning onsdag 12.03.2008 i ARKIV 2060 i Riksarkivet må utsettes på grunn av sykdom. Beskjed om ny tid blir gitt på et senere tidspunkt.

Publisert 15. jan. 2008 13:59

Tor Weidlings forelesning 27.2. Administrasjonshistorie 1660-1814 - Eneveldet ll: Ny foreleser: Hege Brit Randsborg.

Publisert 15. jan. 2008 13:29

Tor Weidlings forelesning Administrasjonshistorie 1660-1814 - Eneveldet 1 - 30.1. flyttes til 20.2.

Ny foreleser: Hege Brit Randsborg.

Publisert 14. jan. 2008 14:47

Mer informasjon kommer etterhvert her og i Fronter.

Se også detaljert undervisningsplan.

Publisert 14. jan. 2008 14:27

Viktig melding til studentene på ARKIV2060.

Tor Weidlings forelesninger i ARKIV2060 må utsettes/endres på grunn av sykdom.

Forelesningen 23.1. i paleografi flyttes til 30.1. - kl. 08.15-10.00, sem.rom 4 PAM. Ny foreleser: Hege Britt Randsborg.

Publisert 9. jan. 2008 09:28

Melding til studentene på ARKIV2060

Alle som har tenkt å ta eksamen i emnet, må møte på første undervisningstime (16.1.2008) av hensyn til planleggingen av praksisplasser i Riksarkivet. Se også informasjon i Fronter.