Dette emnet er nedlagt

Det er ledig stilling for …

Det er ledig stilling for student i arkivkunnskap ved delarkivet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se utlysningstekst i Fronter eller kontakt fung. arkivleder Thorsrud, tel. 22858179.

Publisert 11. juni 2008 19:26 - Sist endret 18. juni 2008 10:47