Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Administrasjonshistorie

* Håndbok for Riksarkivet, Oslo 1992. s 15 - 23. 8 s.

Kolsrud, Ole: Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814 - 1940, Oslo 2001. Universitetsforlaget. s 13 - 154, 198 - 217, 399 - 417, 427 - 447. 198 s.

Kolsrud, Ole: En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945, Oslo 2004. Universitetsforlaget. s 35- 171, 295 - 343. 184 s.

Nakken, Alfhild: Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660 - 1814, Oslo 2002. Tano Aschehoug. s 9 - 136. 127 s.

Paleografi

Johannessen, Knut: Den glemte skriften, Oslo 2006. Universitetsforlaget. s. 10-53, 56-110, 123-146. 209-221. tils. 132 s.

Formidling og depot

* Bing, Jon i: Aukrust og Hodne (red.): Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur, Oslo 1998. "Rettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre instiutusjoner", s 196 - 221. 26 s.

* Ellis, Judith (ed.): Keeping Archives, Second Edition. Port Melbourne, Victoria 1993. Kap. 11, s. 306 - 349. 43 s.

* Nygren, Rolf, Jan Larson og Sune Åkerman: Samhällsdokumentation inför framtiden En bok om samhällsforskningens framtida datatilgång, Stockholm 1982. Liber Förlag. s 48 - 67. 20 s.

* Johannessen, Knut i: Arkivråd 1/05: Arkivsystemer i den Dansk-Norske forvaltningen på 1700-tallet, s. 17-18. 2 s.

* Breivik, Tor i: Arkivråd 1/05: Framfinningssystemer i forvaltningens arkiver gjennom 250 år, s. 18 - 19. 2 s.

* Skivenes, Arne i: Arkivråd 2/04: Formidling - hva mener vi nå med det?, s. 4 - 11. 7 s.

* Floater, Tine Berg i: Arkivråd 2/04: Praktisk arkivformidling - tiltak, erfaringer og nytteverdi, s. 12 - 15. 4 s.

* McKemmish, Sue (ed.): Archives: Recordkeeping in Society, Wagga Wagga New South Wales 2005. Kap. 2, 11 og 12, s. 21-51, 277-328. tils. 81 s.

Etikk

* Breivik, Tor i: Heimen 42, Arkivaretikk og brukeretikk. Bruksregler for offentlige arkiver i et etisk perspektiv, s. 99-108. 9 s.

* ICOM code of ethics for museums: Paris 2006. 16 s.

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer, Oslo 1998. Riksarkivaren. Rapporter og retningslinjer 1. Foutsettes kjent fra ARKIV1050.

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget.

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis framvises.

Publisert 22. okt. 2007 16:23 - Sist endret 13. des. 2007 09:27