Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2008Katrin Valdimarsdottir  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Introduksjon til ARKIV2060: Arkivdepotenes rolle. Oppgaver og praksisopplegg.   
23.01.2008Tor Weidling  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Innføring i paleografi  OBS!

Denne forelesningen flyttes til 30.1. kl. 08.15-10.00, sem.rom 4 PAM. Ny foreleser: Hege Britt Randsborg

30.01.2008Tor Weidling  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Administrasjonshistorie 1660-1814: Eneveldet l  Må endres/flyttes pga sykdom.

Se også informasjon på semesteresiden.

Se 20.2.

30.01.2008Jolanta Akre-Johansson  Sem.rom 2 PAM kl. 10.15-12.00  Gruppesamling.  Merk sted for denne gruppesamlingen! 
04.02.2008  Riksarkivet  Depotinstitusjonenes virkefelt (inkludert obligatorisk prøve i paleografi).  Praksis i uke 6 og 7. Fra 4. til 15. febr. 2008. 
20.02.2008Tor Weidling  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Administrasjonshistorie 1660-1814: Eneveldet ll.  Må endres/flyttes pga sykdom. Se også informasjon på semestersiden.

  Forelesningen med dette tema holdes 27.2.  Ny foreleser: Hege Brit Randsborg

27.02.2007Tor Weidling  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Journaler og ekstrakter 1700-tallet.  Må endres/flyttes pga sykdom. Se også informasjon på semestersiden.

Inngår i forelesning med tema Administrasjonshistorie - Eneveldet ll. 27.2. Ny foreleser: Randsborg

05.03.2008Gunn Løwe  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Sentraladministrasjonen i Norge 1814-1900.   
12.03.2008Gunn Løwe  Riksarkivet, kl. 08.15-10.00  Kontororganisasjonen på 1800-tallet  Beskjed 11.03.2008: Må utsettes på grunn av sykdom. Beskjed om ny tid blir gitt på et senere tidspunkt. 
16.04.2008Gunn Løwe  KORRIGERT STED - FLYTTET TIL RIKSARKIVET  Sentraladministrajonen i Norge 1940-1945  Forelesningen flyttes til Riksarkivet, Wergelandsalen, kl. 08.15 - 11.00. Merk klokkeslettet. Denne forelesningen vil også dekke temaet for forelesningen 12.3.2008 om "Kontororganisasjonen på 1800-tallet". 
23.04.2008      Frist for innlevering av førsteutkast i Fronter. Innen kl. 15.00. 
30.04.2008      Frist for innlevering av opponentinnlegg i Fronter. Innen kl. 15.00. 
07.05.2008Jolanta Akre-Johansson  Sem.rom 4 PAM kl. 08.15-10.00  Gruppeseminar.   
04.06.2008      Frist for innlevering av eksamensmappe i Fronter. Innen kl. 15.00. 
Publisert 18. des. 2007 12:29 - Sist endret 1. apr. 2008 13:51