Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ETNO1020 - Høst 2003

Følgende kandidat er kalt inn til muntlig: 4859 Muntlig avholdes 9. januar.

6. jan. 2004 01:00

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.

3. sep. 2003 02:00