Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 6. jan. 2004 01:00

Følgende kandidat er kalt inn til muntlig: 4859 Muntlig avholdes 9. januar.

Publisert 3. sep. 2003 02:00

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.