Dette emnet er nedlagt

Innleveringsfrister i løpet av semesteret …

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.

Publisert 3. sep. 2003 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 12:56