Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for den kunnskapen studenten forventes å tilegne seg i løpet av kurset.

* Ambjörsson, Ronny og David Gaunt: Den dolda historien, Stockholm 1982. Författerförlaget. 2 artikler, spesifisert under.

* Lysander, Per: Att läsa landskapet, i "Den dolda historien". 12 s.

* Löfström, Thomas: Den store bysprengningen, i "Den dolda historien". 19 s.

Christensen, Arne Lie: Det norske landskapet. Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv, 2002. Pax forlag. 352 s.

Christensen, Olav og Anne Eriksen: Landskapsromantikk og folketradisjon, i Norveg 1993-2, s 27 - 39. 13 s.

* Food Conservation, 1988. Prospect Books. Fjellheim, Bjørn: "The Conservation of Food as a Strategy in Peasant Economy". s 109 - 118. 10 s.

Gaukstad, Even og Ragnhild Hoel: Et forvaltningsperspektiv på kulturlandskapet, i Norveg 1993-2, s 75 - 91. 17 s.

*** Hagman, Olle: Bilen, naturen och det moderna. Om natursynets omvandlingar i det svenska bilsamhället, 1999. Göteborgs Universitet. 189 s.

** Hastrup, Kirsen (red): Den nordiske verden, København 1992. Gyldendal. Artikkel under.

** Löfgren, Orvar: Landskabet. , Reiseveie, Parkvandringer, Sommerlandet, Stålhestene, Rom og bevægelse, i "Den nordiske verden", 80 s.

Hodne, Ørnulf: Naturoppfatning i norske folkeeventyr, i Norveg 1993-1, s 5 - 15. 11 s.

* Holmsen, Rigmor Frimannslund: Steinsland. En vestnorsk mangbølt gård. , i Dugnad 1, 1976. s 18 - 39. 22 s.

* Jones, Michael: Kulturlandskap og byvekst i Trondheimsområdet, i Heimen 1987-3 XXIV, s 152 - 169. 18 s.

** Klepp, Asbjørn: Den mangfoldige fritiden, 1993. Ad Notam Gyldendal. Kapittelet: "Utviklingen kom jo å sette preg på ungan...", s 85 - 105. 21 s.

Nordby, Trond: Det moderne gjennombruddet i bondesamfunnet: Norge 1870-1920, 1990. Universitetsforlaget. Kapittelet: "Et samfunn i forandring", s 23 - 43. 21 s.

* Puschmann, Oskar: Et landskaps kulturkvaliteter - hvordan se den nære fortid i dagens jordbrukslandskap. Kildebruk og analyse av tre eksempelområder i Hemsedal kommune, Ås 1996. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 77 s.

Reiakvam, Oddlaug: Bilderøyndom og røyndomsbilde. Fotografi som kulturelle tidsuttrykk, Oslo 1997. Det Norske Samlaget. s 55 - 163. 109 s.

Saltzman, Katarina og Birgitta Svensson (red): Moderne landskap. Identifikation och tradition i vardagen, Stockholm 1997. Natur och kultur. 3 artikler, spesifisert under.

Johansson, Ella: Bygd och ubygd. Lanskapstillägnelse och sosial skiktning, i "Moderne landskap...", s 70 - 90. 21 s.

Löfgren, Orvar: Mellanrom. Vita fläkar och svarta hål i storstadens utkant, i "Moderne landskap...".

Svensson, Birgitta: Vardagsmiljöer och söndagskulisser. Landskapets naturliga förflutenhet och kulturella samtid, i "Moderne lanskap...".

Stedsanalyse - eksempel Hokksund, 1993. Miljøverndepartementet. 33 s.

Stedsanalyse - innhold og gjennomføring, 1993. Miljøverndepartementet. 49 s.

**Stoklund, Bjarne: Arbejde og kønsroller på Læsø 1200 - 1900, 1988. 63 s.

* Thue, Trond (red): Landskap, region og identitet: Debatter om det nordnorske, 1999. Norges Forskningsråd. Artikkel under.

* Greve, Anniken : Har stedet en natur?, i "Landskap, region og identitet..", s 61 - 78. 18 s.

** Vorre, Birgit og Marie Bach: Høielse. En sjællandsk landsby på landboreformernes tid, 1980. 61 s.

* Kompendium 1

** Kompendium 2:

*** Eget kompendium (opptrykk):

Alle kompendier er til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdige før semesterstart

Publisert 6. mars 2005 12:56