Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ETNO2010 - Vår 2004

Sensuren er allerede tilgjengelig på studweb. Ingen kandidater er kalt inn til muntlig.

18. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen Til de som ennå ikke har gjort det: Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning. Gå inn i CF-rommet, velg 'Evaluering', fyll ut skjemaet på skjermen og trykk 'Send svar'. Svarfrist er 16. juni.

10. juni 2004 02:00

Sensur: 21. juni Mulighet for å få muntlig begrunnelse av sensor: 22. juni kl. 10.00 - 11.30, kl. 12.00 -13.30 på rom 412 PAM

Evt. muntlig: 23. juni

10. juni 2004 02:00