Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Høst 2011

Minner om at det ikke blir gitt undervisning på dette emnet, men studenter må melde seg til undervisning i Studentweb for å få tilgang til Fronterrommet. Tidspunktene for obligatoriske flervalgsprøver vil vi forsøke å få publisert i begynnelsen av neste uke.

29. aug. 2011 12:20