Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Høst 2012

Minner om at det ikke blir gitt undervisning på dette emnet, men studenter må melde seg til undervisning i Studentweb for å få tilgang til Fronterrommet. Tidspunktene for obligatoriske flervalgsprøver er publisert i semestersidene.

29. mai 2012 13:35