Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2004

Sensur vår 2004 er falt

Kandidat 7755 har bestått

Kandidat 7770 har bestått

Kandidat 7771 har bestått

Kandidat 7772 har bestått

Kandidat 7775 har ikke bestått

25. mai 2004 02:00

Tema for hjemmeoppgave: Velg ett språk i Asia eller Afrika, gjerne et språk du kjenner, og diskuter hvilken språkfamilie dette språket tilhører. Hva taler for og mot din konklusjon? Drøft også om språket fremviser likhetstrekk med andre språk som ikke tilhører samme språkfamilie, og forklar dette. Oppgaven leveres i to eksemplar på ekspedisjonskontoret, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier (11. etasje Niels Treschows hus), fredag 30. april innen klokken 12.00. Det skal ikke skrives navn på hjemmeoppgaven, kun kandidatnummer, som fås utlevert på ekspedisjonskontoret. Skjemaet Etiske retningslinjer , fylles ut, signeres og leveres sammen med hjemmeoppgaven.

26. mars 2004 01:00

Pensumboken Halvor Eifring & Rolf Theil: Languages and Linguistics for Students of Asian and African Languages (manuskriptversjon) finnes i sin helhet på www.hf.uio.no/east/exfac03-aas

23. jan. 2004 01:00