Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2006

Kvalifiseringsoppgave De som skal gå opp til eksamen i exfac03-aas våren 2006, må skrive og få godkjent en kvalifiseringsoppgave innen språk og kultur (ca 6000 tegn per oppgave inkludert mellomrom). Den leveres på IKOS' instituttkontor i 4. etg PAM senest 28 april i åpningstiden. De som fikk godkjent kvalifiseringsoppgave høsten 2005, trenger ikke skrive ny oppgave nå. Oppgavene må vise kjennskap til pensum. Du må følge spillereglene for vitenskapelig arbeid: sitering, kildehenvisninger, struktur, saklighet osv. Du må bruke minst én kilde i tillegg til pensum. Minst én av tilleggskildene må være i trykt form. Du må også vise at du forholder deg kritisk til de kildene du bruker. Emne for oppgavene:

SPRÅK

Velg et språk du kjenner godt. Drøft hovedtrekk og særtrekk ved språket på ett av områdene nedenfor og gi eksempler. Sammenlign gjerne med andre språk.

a. Språklig variasjon, med hovedvekt på dialekt og standardspråk. Hva slag...

1. mars 2006 17:19