Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2007

Enda et nytt opptrykk av komependiet i kulturdelen er bestilt. Kommer i slutten av uke 9.

22. feb. 2007 15:08

Det er bestilt nytt opptrykk av kompendium til EXFAC03-AAS - diskusjonsmateriale - som kommer i Kopiutsalget hos Akademika i uke 7.

12. feb. 2007 14:07