Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2010

Det er ingen undervisning i vårsemesteret, men begge de obligatoriske flervalgstestene må være godkjent enten høst 2009 eller vår 2010 for å kunne avlegge eksamen.

17. des. 2009 15:51