Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2013

Seminarundervisninga for seminargruppe 3 fredag 15.mars blir flytt til fredag 22.mars. Same tid og stad.

11. mars 2013 10:32

Informasjon om den obligatoriske fleirvalgsprøva ligg under overskrifta med samme namn!

20. feb. 2013 15:26

Det kan kome endringar på den detaljerte undervisningsplanen. Pensumliste blir og lagt ut før semesteret vår 2013 tek til.

26. nov. 2012 16:25