Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske flervalgsprøver (”multiple choice”) i Fronter

EXFAC03-AAS - våren 2013

De obligatoriske aktivitetene består av to flervalgsprøver ("multiple choice" tests). Alle må avlegge tester i både

  • Del I: Språk og språkvitenskap
  • Del II: Kultur

Både Del I og Del II må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Gjennomføring av flervalgstestene vil skje i Fronter. Informasjon rundt den praktiske gjennomføringen av testene vil bli lagt ut i Fronter i forkant av de første testene.

 

Første forsøk - UKE 15 (åpnen i Fronter 8. april kl. 9:00 - 12. april kl. 15:00)

Begge tester gjennomføres av alle i løpet denne uka i både

  • Del I: Språk og språkvitenskap
  • Del II: Kultur

NB! Det er ikke anledning til å vente til annet forsøk.

Resultatet av prøven finnes umiddelbart i Fronterrommet. Du må ha minst 10 av 15 svar riktig på hver av prøvene for å kunne gå opp til endelig eksamen. Du har 20 minutter på å gjennomføre hver av prøvene.

Dersom man ikke får godkjent Del I og/eller Del II første gang, gis det ett nytt forsøk for hver av delene.

Annet forsøk - UKE 17 (åpen i Fronter fra 22.april kl. 9:00 - 26.april  kl. 15:00)

 


Godkjenning av tidligere kvalifiseringsoppgaver

Tidligere bestått flervalgstester er gyldige maks 2 - TO - semestre (inkludert det semesteret den ble avlagt). Flervalgsprøver godkjent våren 2012 og tidligere er altså IKKE gyldige. Dersom du er usikker, ta kontakt med studiekonsulent Marie Nicolaisen (marie.nicolaisen@ikos.uio.no) i god tid før uke 15.

Sykdom i uke 15

Studenter som er sykmeldt den uken prøven gjennomføres, må gi beskjed til instituttet/studiekonsulent umiddelbart (henvendelser@ikos.uio.no). Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres instituttet eller poststemples senest tre dager etter 12. april. 

Publisert 30. jan. 2013 10:45 - Sist endret 20. feb. 2013 14:35