Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Exfac for asiatiske og afrikanske studier

Språk

Pereltsvaig, Asya : Languages of the World: An Introduction , Cambridge University Press 2012.

Det vil også bli lagt ut materiale i fronter.

Kultur

Pensum er i tre deler:

 • Grunnboken Langtvekkistan, Unipub 2009 (kan kjøpes hos Akademika eller lånes på UHS)
 • Saids Orientalismen kan kjøpes hos Akademika eller lånes på UHS
 • Diskusjonsmaterialet er samlet i et kompendium som kan kjøpes i kopiutsalget i kjelleren på Akademika

Grunnbok

Ruud, Arild Engelsen: Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn, Unipub 2009.

Orientalisme

Said, Edward: Orientalismen, 2004. Bokklubben.

 • Berit Thorbjørnsrud: Innledende essay
 • Said 'Forord (2003)'
 • Forfatterens innledning
 • Kap. I I Hvem er orientaleren?
 • Kap. I II Innbilt geografi og dens forestillinger
 • Kap. III I Latent og manifest orientalisme
 • Kap. III IV Den siste fasen

De samme kapitlene av Saids bok kan gjerne leses på engelsk (flere utgaver), eller i en av de tidligere norske utgavene. Da må imidlertid Saids 'Forord (2003)' og Thorbjørnruds 'Innledende essay' leses i tillegg.

Diskusjonsmateriale

(kjøpes som kompendium i Akademika)

Marx, Karl: The British Rule in India, 1853.

Ngugi wa Thiong'o: On the abolition of the English department, 1972.

Theroux, Paul: Tarzan is an expatriate: Transition, 1967. 12 s.

Tvedt, Terje: Fra Fort Jesus til Hilieu, Bilder av 'de andre'. Om utviklingslandene i bistandsepoken. 1990.

Eide, Elisabeth. India sett med norske øyne. Helgefortellinger fra et kontinent: E Eide og Simonsen: Å se verden fra et annet sted, 2004. Cappelen akademisk forlag. 36 s.

Huntington, Samuel: The clash of civilizations?, Foreign Affairs 1993.

Guindi, Fadwa El: Contexts of resistance: Veil: Modesty, privacy and resistance, 2003.

Gullestad, Marianne: Orientalisme på norsk, Morgenbladet, mai 2006.

Karikaturstriden

 • 'Ytringsfrihet' og 'Trusselen fra mørket' Jyllands-Posten 30. sept. 2005
 • 'Karikaturer med fordreide trekk' Libération 8. feb. 2006
 • 'A neo-colonial slap' Daily Star (Beirut) 8. feb. 2006
 • 'Karikerte sivilisasjoner' Dagbladet 21. feb. 2006

Publisert 3. okt. 2012 14:11 - Sist endret 7. jan. 2013 10:24