Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-AAS - Vår 2014

Den siste forelesningen med Aike Rots onsdag 23. april har endret tidspunkt til 09:15-11:00 (samme lokale).

10. apr. 2014 13:38

Flervalgsprøvene (en for språk og en for kultur) våren 2014 vil finne sted i Fronter i uke 18. I høyremenyen finner du et dokument med praktisk informasjon om gjennomføringen av prøvene. Mer informasjon er tilgjengelig i Fronter.

10. mars 2014 15:07

Hver av gruppene 1-4 har et tilleggsnavn, som enten er Sanskrit og Tyrkisk (gr. 1),  Arabisk (gr. 2), Kinesisk (gr. 3) eller Japansk (gr. 4). Dette betyr bare at tidspunktene for seminarundervisningen til denne gruppen er lagt utenom undervisningstidene til det aktuelle språkemnet på nivå 2, slik at f.eks. gruppe 1 ikke kolliderer med SAN1120 og TYR1120, gruppe 2 ikke kolliderer med ARA1120, osv. Men det betyr ikke at du ikke kan velge en av de andre gruppene dersom det er fullt på gruppen som er tilrettelagt for ditt språkfag, eller tidspunktene til en av de andre gruppene passer bedre for deg. Innholdet i seminarundervisningen vil nemlig være akkurat det samme for alle gruppene.

Det er dessverre begrenset plass på gruppe 1-4, slik at disse vil forsvinne fra oversikten over grupper dere kan velge mellom i StudentWeb etterhvert som de blir fulle. Dersom man ikke får plass på en av disse gruppene, må man velge gruppe 5 (Følger ikke undervisning).

9. jan. 2014 14:44