Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 5. juni kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske flervalgsprøver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jul. 2020 09:30