Dette emnet er nedlagt

FASS4363 Periodisk evaluering V08

Emneansvarlig: Ingse Skattum

 

FASS4363 Fordypning i afrikansk frankofon litteratur

Periodisk evaluering våren 2008

 

Emnet gikk sist høsten 2006, og ble også da egenevaluert.

 

Våren 2008 har kurset hatt 5 studenter, 4 fra studieretningen Afrika sør for Sahara, pluss en ERASMUS-student fra Université Libre de Bruxelles. 

 

Eksamensordningen er en mappe bestående av et muntlig innlegg på 15 min. som holdes på fransk og en semesteroppgave på 8-10 sider som skrives på fransk.To studenter fikk A, én fikk B og to fikk C.

 

Studentevaluering foreligger i form av 3 innleverte elektroniske skjema og to håndskrevne logger. Alle er positive, ingen negative (karakter 5-6 på de fire punktene som ber om svar på en skala fra 1-6, med 6 som beste notering. På ett punkt var det én student som ga 4: hvordan fungerte seminarene, dvs. de muntlige innleggene.). Flere nevner som særlig positivt at de fikk to halvtimes veiledninger til oppgaveskrivningen, samt fleksibilitet i undervisningsopplegget mht. muntlige innlegg og at det ble tatt hensyn til masterstudentenes feltarbeidsperiode i begynnelsen av semestret.

 

Av kommentarer utenom skalaene, kan nevnes:

”Spennende, strukturert og svært inspirerende!”

”Gode forelesninger, fin struktur og godt innhold.”

”Bra pensum, særlig utvalget av romaner. Veldig spontan foreleser! Veldig fint at kurset startet sent slik at vi rakk hjem (fra feltarbeid i Afrika). Bra at vi kunne utsette innleggene en uke.”

”For meg har kurset i afrikansk frankfon litteratur vært veldig lærerikt i forhold til forståelsen av den vest-afrikanske kulturen og samfunnet. Og jeg har fått mye større forsåelse av bøkene enn om jeg bare skulle lest dem på egenhånd. Vi har gjennomgått ulike litterære epoker i afrikansk frankfon litteratur og tatt for oss tre forfatterskap. Det har vært nyttig for å forstå romanenes kontekst. Fint at vi hadde mulighet til å fordype oss i en valgfri bok. Jeg lærte mye av å skrive litterær analyseoppgave om den utvalgte boka, bra med veiledning underveis. Jeg har blitt oppmuntret til å lese flere romaner av afrikanske forfattere!”