Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FASS4513 - Vår 2005

Det vil ikke bli anledning til å avlegge eksamen i dette emnet høsten 2005.

19. mai 2005 17:32

Merk! Det vil bli endringer i emnepresentasjonen for dette emnet fra og med høsten 2005.

13. mai 2005 16:50