Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FOLK1030 - Høst 2003

Eksamensresultatene foreligger nå på StudentWeb. Ingen kandidater er innkalt til muntlig eksamen.

19. des. 2003 01:00

Avlyst forelesning 14.10 tas igjen 4.11. Se detaljert forelesningsplan.

15. okt. 2003 02:00

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.

3. sep. 2003 02:00