Dette emnet er nedlagt

HEB4590 – Masteroppgave: Hebraisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet hebraisk språk, kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i hebraisk under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 6 innledende emner under denne studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

De innledende emner à 10 studiepoeng under masterprogrammet i hebraisk, Program for asiatiske og afrikanske studier, må være bestått.

Undervisning

Det gis individuell veileding

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen 15. november i høstsemesteret og 15. mai i vårsemesteret og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Frist for innlevering er 15. mai og 15. november. Siste gang våren 2006.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.