Hindi D (HIN2010) - obligatorisk utenlandsopphold i India

Varanasi, India

Varanasi sett fra Ganges (foto: Wikipedia)

Hindi D går over to semestre (30 studiepoeng på våren og 10 studiepoeng på høsten). Hele våren er du på obligatorisk studieopphold i Varanasi i India. Hovedfokus under oppholdet i India er moderne språk og trening i dette. I tillegg gir oppholdet i Varanasi deg også førstehåndserfaring med det myldrende dagliglivet i Indias helligste by. Det gir en kulturforståelse du aldri vil kunne få i bøker.

Om oppholdet i Varanasi

Instituttet har en avtale med Centre for the Study of Indian Languages and Society (INLANSO) i Varanasi. INLANSO tilbyr studentene på fjerde semester på India-studier med hindi et spesialtilpasset kurs. 

I 2020 starter semesteret på INLANSO 13. januar og varer til 17. april. Kurset i Varanasi er en obligatorisk del av Hindi D. 

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt på engelsk og hindi. 

Hindi-kurset går over 12 uker, og er spesialtilpasset studenter på fjerde semester på India-studier med hindi på UiO. Studentene får 20 timer undervisning per uke (2x2 timer, 5 dager i uken). Det kan også være ekskursjoner i forbindelse med undervisningen. I tillegg vil studentene reise på feltarbeid i to uker i løpet av semesteret.

Undervisningsform: Noe av undervisningen holdes sammen med studenter fra Uppsala Universitet og Aarhus Universitet. Språkøvelser som samtaletrening skjer i mindre grupper på maksimalt 8 studenter. 

Klasserom: Undervisningen blir holdt på INLANSO Programme house, 39A, Ravindrapuri Colony, Lane No 5, Varanasi, der det finnes flere små og store undervisningsrom med air condition. 

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av undervisningen i India.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Søknadsfrister

Søknadsfrist:  18. oktober 2019

Du søker Insituttet om opptak til kurset i Varanasi. Søknadsskjemaet finner du her (nettskjema). 

Det er kun studenter som har bestått HIN1010, HIN1020 og HIN1030 som vil få opptak. Emnet er ikke åpent for enkeltemnestudenter. 

Du må også fylle ut skjemaet "Opplysningsskjema vedrørende studieopphold i regi av UiO". Du vil få dette skjemaet tilsendt på e-post etter at insituttet har motatt søknaden din og eksamensresultatene for HIN1030. Skjemaet må leveres for å få støtte fra Lånekassen. 

Finansiering fra Lånekassen

Støtte til oppholdet dekkes av Lånekassen etter gjeldende regler. Du skal søke om "Delstudier i utlandet".

Støtte for delstudier utenlands gis vanligvis i tre deler: 

  • Basisstøtte (like for alle studenter)
  • Reisetillegg
  • Skolepengestøtte

Slik søker du: Du søker via Lånekassens nettsider. Instituttet rapporterer elektronisk til Lånekassen at du skal på utveksling. Vent derfor med å søke til du får beskjed av studiekonsulenten om at alt er klart. NB! Sørg for å signere gjeldsbrevet som du får tilsendt fra Lånekassen elektronisk! Da får du raskere pengene på konto. 

NB: Husk å søke i løpet av november (og så tidlig som mulig). Om du søker senere er det ikke sikkert du får støtten tidsnok til å betale skolepengene. 

Skolepenger

Skolepenger for våren 2020 er 227,500 INR. Skolepengene betales direkte til INLANSO innen 14. januar 2020.  

Visum

INLANSO utsteder støttebrev og andre nødvendige dokumenter til studentene før søknad om visum sendes inn. Du vil bli kontaktet direkte av INLANSO etter at de har mottatt listen over studenter med opptak på kurset. Hvilke dokumenter som må leveres sammen med søknaden kan endre seg. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg visum i tide.

For mer informasjon om visum, se nettsiden til Indian Visa Application Centre.

Viktige registreringer

  • Fyll ut søknadsskjema (nettskjema) til instituttet (se informasjon over)
  • Fyll ut nettskjema for utenlandsopphold. Skjemaet sendes ut på e-post av studiekonsulenten. Du må fylle ut skjemaet for å kunne søke støtte fra Lånekassen.
  • Søk visum etter at du har fått nødvendig dokumentasjon fra INLANSO
  • Registrere deg på www.reiseregistrering.no.
  • Betal semesteravgift og meld deg til undervisning og eksamen i HIN2010 - Hindi D i Studentweb innen ordinære frister.

I tillegg er det svært viktig at du leser viktig informasjon om UiOs råd for sikkerhet, og hva du må gjøre før avreise. 

Forsikring

Når du søker om lån/stipend i Lånekassen for utenlandsoppholdet, blir du automatisk rapportert til NAV utland. NAV utland sender deg da informasjon og nødvendig dokumentasjon som gir deg rett til dekning av helsetjenester. Dersom du ikke søker lån/stipend gjennom Lånekassen, må du selv melde i fra til NAV utland. NAV utland gir kun rett til dekning av helsetjenester, så det er viktig at du i tillegg tegner en egnet reiseforsikring.

Du er selv ansvarlig for å ordne med nødvendige forsikringer. Sørg for å ha en reiseforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Se for eksempel ANSAs studentforsikring, eller rådfør deg med ditt forsikringsselskap. Sørg for at forsikringen også dekker psykiske lidelser.

Sett deg grundig inn i hvilke rettigheter du har dersom du får behov for helsetjenester under studieoppholdet i India. Les detaljert informasjon om dette på helsenorge.no.

Reise

Du må selv sørge for reise tur/retur India. Det blir fort fullt, så bestill flybillett i god tid (hele veien til Varanasi)! Det er foventet at studentene er på plass i Varanasi et par dager før undervisningen starter. 

Du bør planlegge å ha litt tid mellom eksamensdatoen for HIN1030 og avreise til India ettersom det kan ta litt tid å få visumet ditt. 

Offisielle reiseråd fra UD

Det er merkbare kulturelle forskjeller mellom Indiske og Nord-Europeiske samfunn, og det er visse regler som må bli fulgt når du reiser i India. Du kan lese mer om kulturelle forskjeller og retningslinjer gitt til tidligere studenter her.

Vaksiner

Du må selv undersøke hvilke vaksiner som er nødvendige. Noen vaksiner skal tas i flere omganger, så vær ute i god tid. Du finner mer informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Bolig i Varanasi

INLANSO tilbyr "home-stay" (i privat bolig) med frokost og middag inkludert (ca. 13-20 000 INR/mnd), delte leiligheter uten måltider (ca. 6000-15000 INR/mnd) eller vertshus, der prisen er avhengig av standarden på rommet. 

Du velger boligtype i søknadsskjemaet for oppholdet i Varanasi (se over). 

Valuta

Ta med USD eller euro for å veksle til rupi ved ankomst. 

Det er mulig å bruke kredittkort i minibanker og vekslingskontor. MInibanker er tilgjengelige over hele India. 

Viktige adresser i India:

Nordic Centre in India:

C7, Nizamuddin East
New Delhi 110 013
India

Telefon: +91 11 465 029 94
Mobil: +91 987 136 2910

Webside: http://www.nordiccentreindia.com/

Varanasi-programmet:

Koordinator: Miriya Malik, PhD., (Academic Director), Centre for the Study of Indian Languages and Society (INLANSO), 39A, Ravindrapuri Colony, Lane No 5, Varanasi 221005, U.P., India

E-post: varanasihindi@gmail.com

INLANSO: Centre for the Study of Indian Languages and Society

Norges ambassade i India:

Royal Norwegian Embassy, 50-C, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

Telefon: 91 - 11 – 41779200

Faks: 91 - 11 – 41680145

Faks: 91 - 11 – 41617815 (til visum)

The Norwegian Embassy in New Delhi

OBS! Grunnet COVID-19 er HIN2010 - Hindi D erstattet av emnet HIN2011 våren 2021 og HIN2012 høsten 2021.