Grunnleggende grammatikk ved IKOS - høst 2010

Kursbeskrivelse

For å sikre at studentene har de nødvendige forkunnskaper i grammatikk til å følge undervisningen i språkfaget, arrangeres det en obligatorisk flervalgsprøve. Det som blir testet på denne prøven er kunnskaper fra ungdomskolens og videregående skoles grammatikkpensum. Alle studenter må avlegge prøven. Det gis ingen unntak.

Undervisningen bygger på heftet "Grammatikk er gøy", som også finnes på Riksmålsforbundets nettside.
 

Tid/sted for undervisning

Undervisningen er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste.

1. gang: Fredag 3. september kl. 8.15-10, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, A-blokka

2. gang: Fredag 3. september kl. 12.15-14, NB! nytt sted: Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino, Vestgrensa 2 (ved John Colletts plass - trikkesløyfa)

3. gang: Fredag 10. september kl. 8.15-10, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, A-blokka

4. gang: Fredag 10. september kl. 12.15-14, Auditorium 2, Helga Engs hus

Lærer: Kristin Vold Lexander

Obligatorisk flervalgsprøve

Prøven gis som flervalgsoppgaver ("multiple choice"). Det gis 20 spørsmål, hvorav minst 14 må besvares korrekt for å få "godkjent" på prøven.

Tid: Fredag 17. september kl. 9-10 (oppmøte senest 8.45)

Sted:

- ARA1110: Sophus Bugges lesesal, del C

- HEB1110: Sophus Bugges lesesal, del B

- PER1110: Sophus Bugges lesesal, del D

- SEM1112: Sophus Bugges lesesal, del B

- HIN1110: Sophus Bugges lesesal, del A 

- KIN1110: Lesesalen Vilhelm Bjerknes, del A

- JAP1110: Lesesalen Vilhelm Bjerknes, del B
 

NB! På besvarelsen er det viktig at du skriver ditt fulle navn (skriv tydelig det navnet som står på studiekortet ditt) og emnekoden til språkemnet du tar. Ta med legitimasjon! 

Sykdom

Studenter som er sykmeldt den dagen prøven gjennomføres, må gi beskjed til instituttet umiddelbart (henvendelser@ikos.uio.no). Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres instituttet eller poststemples senest tre dager etter prøvetidspunktet.

Nyttige lenker

GREI Grammatikkspill for elever på Internett