Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. mai

Eksamensordning

En muntlig og en digital hjemmeeksamen.

Digital hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 19. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 19. mai kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensperiode: 31. mai–2. juni.

Kvalifiseringsprøve

Ukentlige oppgaveinnleveringer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 01:09