Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. mai

Eksamensordning

En muntlig og en skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Tid: 18. mai kl. 15:00 (2 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Kunngjøring av eksamensresultater: 1. juni

Muntlig eksamen

Eksamensperiode: 1. juni–3. juni.

Kvalifiseringsprøve

Obligatorisk oppmøte

Ukentlige oppgaveinnleveringer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 08:55