Semesterside for JAP1501 - Høst 2005

Sensuren faller 21. desember 2005 og legges ut i Studentweb.

14. des. 2005 15:06

Oppgaven påføres kandidatnummer (finnes i Studentweb), emnekode + navn på emnet og semester (H-2005).

13. nov. 2005 18:58

Semesteroppgaven leveres i to eksemplarer til ekspedisjonskontoret i 4. etg PAM hus 1. desember 2005 mellom kl 12.30-15.00. Sammen med oppgaven skal du vedlegge obligatorisk erklæring

28. sep. 2005 11:10