Semester page for JAP1501 - Autumn 2019

Canvas

This course uses Canvas. See tips and guides for Canvas.

Log into Canvas

Det første kollokviemøtet vil erstattes av et bibliotekskurs i uke 37 med universitetsbibliotekar  Naomi Yabe Magnussen i Georg Sverdrups hus. Det er tre ulike tidspunkt å velge mellom:

Tirsdag 10. september kl 14:15-15:15

Torsdag 12. september kl 14:15-15:15

Fredag 13. september kl 12:15-13:15 

Aug. 26, 2019 12:56 PM