Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JAP1503 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Sensuren av JAP1503 er nå tilgjengelig i StudentWeb.

19. des. 2014 15:27

Resultatet på kvalifiseringsoppgaven er nå gjort tilgjengelig i StudentWeb. Det er kun de som har fått godkjent kvalifiseringsoppgaven, som kan fremstille seg til avsluttende eksamen i emnet.

20. nov. 2014 11:45

De som ikke møtte til den første eksamenen, trenger heller ikke å levere kvalifiseringsoppgaven, da denne uansett ikke vil være gyldig når man ikke har møtt til eksamen.

9. okt. 2014 11:52