Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JAP1503 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det har vært en endring i tidspunktene for kollokvie 1, sjekk timeplanen.

11. aug. 2015 15:05

Kollokvie gruppe 2 er oppløst og alle som var der er overflyttet til 1. Hvis du får behov for å bytte gruppe, må du ta dette med kollokvie-lederen når undervisningen begynner.

12. juni 2015 14:27