Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JAP1503 - Vår 2010

Første undervisningstime er fredag 5. februar. OBS: Nytt for året er at det er obligatorisk oppmøte på forelesningene (80%).

17. des. 2009 10:36