Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi videre kunnskap i grunnleggende moderne japansk språk, grammatikk og skrift, som en fortsettelse av emnet JAP1020 – Japansk B.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du

  • ha en bedre oversikt over grunnstruktur og grammatikk i moderne japansk
  • være i stand til å lese og skrive omkring 95 nye kinesiske tegn og 318 nye ord/uttrykk
  • være i stand til å føre noe mer avanserte samtaler og å lese noe mer kompliserte tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1120 – Japansk 2

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.

 

Undervisningen utgjør 6 timer per uke i 12-14 uker og består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt gruppeundervisninger med muntlige og skriftlige øvelser. I tillegg til pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Canvas-rom.

Japansk-studiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. I tillegg til undervisningen må du være innstilt på halvannen times selvstudium per arbeidsdag (gjennomgang av grammatikk, tekster og muntlige- og skriftlige øvelser).

Obligatorisk aktivitet

  • Minst 80 % oppmøte til undervisningen
  • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn

  • Bestå en av to kvalifiseringsprøver

Godkjent obligatorisk oppmøte og oppgaveinnlevering er gyldig på permanent basis. Godkjente obligatoriske kvalifiseringsprøver er kun gyldig i ett semester. Dersom du tar emnet på nytt må du bestå de obligatoriske kvalifiseringsprøvene det semesteret du skal opp til eksamen. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 2 timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen teller 70 % og du vil bli testet i følgende:

  1. Leseferdighet
  2. Kanji/Gloser
  3. Grammatikk
  4. Skriveferdighet

Muntlig eksamen teller 30 %.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på japansk, skal eksamensbesvarelsen normalt skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i en 80-gruppe i Japansk språk innenfor Asia og Midtøsten-studier (studieretning Japansk med Japan-studier), samt i en 40-gruppe i Japansk språk.

Ressurssider for japansk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk