Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Muntlig og skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Skriftlig eksamen

Tid: 7. desember kl. 16:00 (2 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Muntlig eksamen

Merknad: Muntlig eksamen 17. og 18. desember i P. A. Munchs hus seminarrom 360. Nærmere beskjed om tidspunkt fra Tomoko og Miyuki.

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Kvalifiseringsoppgaver

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 23:07