Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 10. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Obligatorisk oppmøte

Kunngjøring av eksamensresultater: 25. november

Ukentlig prøver

Kunngjøring av eksamensresultater: 25. november

Kvalifiseringsprøve

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 20:36