Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Muntlig eksamen og digital hjemmeeksamen.

Digital hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensperiode: 14. desember–16. desember.

Kvalifiseringsprøve

Ukentlige prøver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 14:42