Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En muntlig og en skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. juni

Skriftlig eksamen

Tid: 23. mai kl. 09:00 (2 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. juni

Muntlig eksamen

Merknad: Muntlig eksamen 6. og 7. juni. Individuelle tidspunkt publiseres i Canvas etter skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. juni

Kvalifiseringsprøve

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 17:53