Periodisk evaluering vår 2010

Emneansvarlig: Tomoko Hansen

Administrativt ansvarlig: Mona Bjørbæk

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Undervisning i muntlig japansk ble fjernet fra pensumet på grunn av ressursmangel og mer tekstlesing og grammatikk ble innført fra 2008. Dette er selvsagt nevnt i emnebeskrivelsen, men det er en del studenter som synes det er synd å ikke ha muntlige øvelser i undervisningen.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Det var ingen frafall av studenter underveis, men 8.3 % strøk i eksamen i dette semesteret, noe som er i tråd med gjennomsnittet.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

 

Studentene får 4 timers undervisning  i uken i 14 uker. De har ikke obligatorisk innlevering av oppgaver i JAP2110 selv om de får tilbud om å kunne levere oppgaver og få dem rettet. Det er dessverre alltid få som benytter seg av dette tilbudet. Derfor er de ikke fulgt opp i samme grad som studentene i JAP1110 og 1120. Mye er opptil hver enkelt student.

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

 

Det er alltid noen studenter som mistet motivasjon til å lese japansk etter Japan-oppholdet. Det er vanskelig å motivere dem uten virkemidler (e.g ukentlige prøver og obligatorisk oppgaveinnlevering).

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Vi oppfordret studentene til å lage kollokvie-grupper og oversette tekstene sammen for så å levere dem til faglærerne for retting/veiledning. En del studenter fulgte rådet og gjorde det bra på eksamen.

Det kom en ny revidert utgave av læreboken i år og vi oppdaterte derfor gloseprogrammet med støtte fra instituttet. Det var mange som benyttet seg av gloseprogrammet for å lære nye gloser.

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Det er faktisk mange som sa at de savnet ukentlige prøver og obligatoriske oppgaver. Dette skyldes i stor grad ressursmangel hos oss. 

Vi hadde 47 studenter i år og det var definitivt for mange i en klasse for språkundervisning, selv om fokuset var på oversettelse og grammatikk.

 

Vi kan begynne med muntlige øvelser igjen i undervisningen hvis vi får ressurser til å dele opp klassen i to grupper. Vi kan også begynne med ukentlige prøver og obligatoriske oppgaver hvis vi får ressurser til å rette prøvene og oppgavene.