Periodisk evaluering vår 08

Emneansvarlig: Tomoko Hansen

Administrativt ansvarlig: Mona Bjørbæk

 

 

 

Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

 

Endringer fra 2008:

 

1) På grunn av ressursmangel ble undervisning i muntlig japansk fjernet. Dermed ugikk eksamen i muntlig

japansk, og mer tekstlesing og grammatikk ble innført.

 

2) To obligatoriske prøver ble innført.

 

Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

 

5 % stryk for våren 2008.

 

Forslag til tiltak for å forbedre emnet

 

Studentene fikk tilbud om å få rettet oppgavene og oversettelsene av tekstene i Fronter, men det var ytterst

få som benyttet seg av tilbudet. Obligatorisk oppgaveinnlevering og flere prøver hadde hjulpet studentene

bedre.