JAP3000

Timeplanen

Innledende forelesning: 25. januar

2 gruppeseminarer: 1. og 8. februar

2 individuelle veiledningsmøter: avtales med tildelt veileder individuelt via e-post

Anbefalte referansebøker, for eks: 

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen, 2013. Den gode oppgaven, Bergen: Fagbokforlaget.

Øyen, Simen Andersen og Birger Solheim, 2013. Akademisk skriving – en skriveveileder, Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Rognsaa, Aage, 2015. Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Publisert 26. des. 2018 13:12 - Sist endret 26. des. 2018 13:12