Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 7. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 12. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. juli

Obligatorisk oppmøte

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 01:35