Dette emnet er nedlagt

JAP4001 – Japansk master: forskingsemne i moderne japansk litteratur og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på ett tema innenfor feltet moderne japansk litteratur og kultur. I den grad det er mulig, velges temaet i dialog med studentene.Det involverer lesning av originaltekster, sekundærlitteratur på japansk og andre språk, samt diskusjoner om metodisk bruk av disse kilder. Både skjønnlitterære og kulturelle emner vil bli dekket, men studenten vil selv kunne velge egen hovedfokus.

Hva lærer du?

Studenten vil opparbeide seg japansk språkkompetanse samt generell kompetanse til å lese og analysere noen japansk primærkilder i studiet av moderne japansk litteratur og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Innledende metode-/kildekurs: moderne tekster, moderne japansk I, II eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Innledende metode-/kildekurs: moderne tekster, moderne japansk I, II eller tilsvarende.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Studenten får en detaljert pensumliste, som han/hun arbeider med selvstendig. Det holdes min. 4 seminar i løpet av semesteret. Undervisningen krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Studentene skriver en oppgaver på ca. 5000 ord. Evalueringen blir basert på oppgaven, innlevering av obligatoriske oppgaver og seminardeltakelse.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk