Dette emnet er nedlagt

JAP4002 – Japansk master: forskningsemne i religions- og idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på ett tema innenfor feltet religions- og idéhistorie i Japan. I den grad det er mulig, velges temaet i dialog med studentene.Det involverer lesning av originaltekster, sekundærlitteratur på japansk og andre språk, samt diskusjoner om metodisk bruk av disse kilder.

Hva lærer du?

Studenten vil opparbeide seg japansk språkkompetanse samt generell kompetanse til å lese og analysere noen japansk primærkilder i studiet av religions- og idehistorie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Innledende metodekurs: moderne teskter, Japank I og II eller/ogInnledende metodkurs: klassiske tekster, Klassisk japank I og II (eller tilsvarende).

Anbefalte forkunnskaper

Inngående kunnskap av moderne og, avhengig av temaet, klassisk japansk.

Overlappende emner

Emnet er nytt.

Undervisning

Studenten får en detaljert pensumliste, som han/hun arbeider med selvstendig. Det holdes min. 4 seminar i løpet av semesteret. Undervisningen krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Studentene skriver en oppgaver på ca. 5000 ord. Evalueringen blir basert på oppgaven, innlevering av obligatoriske oppgaver og seminardeltakelse.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2003

Eksamen

Siste gang høsten 2003

Undervisningsspråk

Norsk