Evalueringsrapport for JAP4110 Classical Japanese

Høst 2008

Dette emne er en obligatorisk del af to master-programmer, AAS med japansk og EAL med japansk. Undervisningssproget er engelsk. Der 12 opmeldte studenter. Bjarke Frellesvig stod for undervisningen.

 

Undervisningen afholdtes i de tre første uger i høstsemestret, med to timers klasse-undervisning hver dag. Der er altsaa tale om et intensivt undervisningsforløb, som udmærket passer til denne type kurs, med indlæring af meget nyt stof.

 

Af de fra starten opmeldet studenter faldt et par fra, men all, som aflagde eksamen bestod. Nogle endda med flotte resultater.

 

Der er fremkommet to besvarelser fra studenter af netskemaet til evaluering. Det er selvfølgelig for småt et materiale til at kunne generalisere udfra, men i det mindste een kommentar er værd at tage til efterretning: det paapeges, at der er for lang tid mellem afslutningen af undervisningen og afholdelse af eksamen )som holdtes i december). Jeg er enig i, at dette kan synes uhensigtsmæssigt og vil anbefale, at eksamen afholdes enten midt i semestret (foretrukkent) eller umiddelbart efter afslutning af undervisngen.

 

 

 

Bjarke Frellesvig

Professor II, emneansvarlig