Evalueringsrapport for JAP4110 Classical Japanese

Høst 2010

 

1.
Pensum til emnet er tilfredsstillende, både i omfang og indhold. 
Undervisning består af et intensivt forløb af forelæsninger/timer, 2 timer om dagen i tre uger, i starten a semestret. Denne intensive undervisningsform er særdeles velegnet til emnet )introduktion til klassisk japansk). 
Kvalificeringsopgaven består af en kort grammatisk (morfologisk) analyse af udvalgte sætninger fra pensum. Den sikrer, at ale studenter har tilegnet sig grammatikken, som er blevet undervist indtil det tidspunkt.
Bedømmelsesformen er skriftlig eksamen. Det er den bedst egnede form til dette emne.
Jeg har ingen bemærkninger til infrastruktur, udover at det kunne være godt, hvis undervisningslokalerne var låst op og tilgængelige fra morgenstunden, også i den første uge af semestret.
 
2. Læringsudbytteformuleringen er dækkende.
 
3. Emnebeskrivelsen er tilfredsstillende.
 
4. Jeg har ingen forandringer gjort siden sidste forrige periodiske emneevaluering. 
 
5. Ingen særlige forslag til forbedringer. Emnet synes at fungere godt. Én student udtrykker, at information om eksaminens indhold kunne have været bedre. Jeg vil sørge for at lægge endnu mere vægt på dette i fremtiden.
 
 
Bjarke Frellesvig